Rozk�ad 700

Opracowanie rozk�adu - Henryk Gwardak
Rozdzia� i konwersja do HTML - HelAnd
700 LIGOTA G�. - NOWY �WIAT
km   E
nr poc. 338
'kolej.zip' + 'trasa.zip'            klasa 2
0 LIGOTA G�.                          o 14.20
2 Krzewiny 14.23
5 Zag�rze Tunel 14.27
6 ��ki Wielkie Kolonia 14.30
7 ��ki Wielkie 14.31
10 G�uch�w 14.37
14 Borowiec 14.43
17 Wola Cisowska 14.47
18 Zagaje 14.49
19 D�br�wka 14.51
22 Nieznany Las 14.56
27 Rzeczyca Ma�a 15.01
28 Lipnice 15.03
30 NOWY �WIAT                      p 15.06


Ostatnia aktualizacja 25-08-1999
Przez HelAnd
E-mail: heland@prointer.pl