Rozk�ad 701

Opracowanie rozk�adu - Henryk Gwardak
Rozdzia� i konwersja do HTML - HelAnd
701 HEL - JASTARNIA
km   E
nr poc. 206
'en57'_'h-g.zip'                               klasa 2
0 HEL                                                 o 14.20
11 Jurata 14.31
14 JASTARNIA*)                                p 14.36
*) na odcinku Jurata-Jastarnia kursuje po og�oszeniu :)


Ostatnia aktualizacja 17-03-1999
Przez HelAnd
E-mail: heland@prointer.pl