Rozk�ad 702

Opracowanie rozk�adu - Henryk Gwardak
Rozdzia� i konwersja do HTML - HelAnd


702 TUNEL - WARSZAWA
km   E
(oryg. 'Z Nik�d do Gdzie�') ����� nr poc. 338
'kolej.zip'+'pilothn.zip' ������������� klasa 2
0 TUNEL ������������������������������������ o 14.20
5 Wysoka 14.27
7 Knieje 14.31
10 Lok.W-wa po�udnie |
12 WARSZAWA CENTRALNA 14.37
15 WARSZAWA PӣNOCNA 14.40
17 Warszawa p�nocna Towarowa 14.42
19 K�pie 14.46


Ostatnia aktualizacja 19-08-1999
Przez PilotHN
E-mail:
pilothn@kolej.pasjo.net.pl