Rozk�ad 703

Opracowanie rozk�adu - Henryk Gwardak
Rozdzia� i konwersja do HTML - HelAnd
703 KOMOROWO - WI�NIOWA G�RA
km   E
(oryg.'Trasa 'Testowa')                      nr poc. 206
'grzechu.zip'                                     klasa 2
0 KOMOROWO                                 o 14.20
4 WI�NIOWA G�RA 14.26
5 Koniec trasy                                    p 14.27


Ostatnia aktualizacja 17-03-1999
Przez HelAnd
E-mail: heland@prointer.pl