Rozk�ad 705

Opracowanie rozk�adu - Henryk Gwardak
Rozdzia� i konwersja do HTML - HelAnd
705 SKOROSZ�W - POLANOWICE
km   E
(oryg. 'Warszawka-Odludzie', modyf.) nr poc. 338
'kolej.zip'+'trasard.zip'                        klasa 2
0 SKOROSZ�W ZDR�J                   o 14.20
5 Roztocze 14.26
7 Przewi� Ko�cielna 14.30
12 Boguszowice 14.37
15 POLANOWICE 14.40
15 Koniec trasy                                      p 14.41


Ostatnia aktualizacja 17-03-1999
Przez HelAnd
E-mail: heland@prointer.pl