Rozk�ad 706

Opracowanie rozk�adu - Henryk Gwardak
Rozdzia� i konwersja do HTML - HelAnd
706 PRUDNIK - Roboty torowe
km   E
(oryg. 'Prudnik-Jeszcze nie wiadomo�') nr poc. 338
'kolej.zip' + 'mcgyver.zip'                    klasa 2
0 PRUDNIK                                          o 14.20
1 Prudnik Przedmie�cie 14.23
3 Roboty torowe                                    p 14.27


Ostatnia aktualizacja 17-03-1999
Przez HelAnd
E-mail: heland@prointer.pl