Rozk�ad 707

Opracowanie rozk�adu - Henryk Gwardak
Rozdzia� i konwersja do HTML - HelAnd
707 PCIM DOLNY - W�CHOCK
E Nazwy niekt�rych przystank�w zmienione E
338 nr poc.                                    nr poc. 338
2 klasa            'izomag.zip'            klasa 2
  km    
14.20 0 o         PCIM DOLNY         p 15.11
14.27 7 Mi�dzyborze 15.04
14.34 13 Kalin�wka 14.57
14.40 19 Piaskownia 14.51
14.45 22 Gajowice 14.46
14.51 27 Jarosz�w 14.40
14.55 30 Szczere Pole 14.36
15.03 36 Trzci�sko 14.28
15.11 41 p          W�CHOCK          o 14.20


Ostatnia aktualizacja 17-03-1999
Przez HelAnd
E-mail: heland@prointer.pl